Toriko The Movie 2 – Bishokushin no Special Menu โทริโกะ เมนูพิเศษของเหล่านักล่าอาหาร


Toriko The Movie 2 - Bishokushin no Special Menu โทริโกะ เมนูพิเศษของเหล่านักล่าอาหาร

Toriko The Movie 2 – Bishokushin no Special Menu โทริโกะ เมนูพิเศษของเหล่านักล่าอาหาร

Toriko The Movie 2 – Bishokushin no Special Menu โทริโกะ เมนูพิเศษของเหล่านักล่าอาหาร Toriko เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคแห่งกรูเมต์ หรือยุคแห่งการแสวงหารสชาติที่เหล่านักล่าอาหารต่างออกตามล่าวัตถุ ดิบแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ลิ้มรสมาก่อนโทริโกะ เองก็เป็นนักล่าอาหารอัจฉริยะและมากด้วยความ สามารถ เขาออกตามล่าหาวัตถุดิบแปลกใหม่เพื่อทำให้เมนู“ฟลูคอร์ส”ของเขาสมบูรณ์แบบ ซึ่งแน่นอนว่า วัตถุดิบที่เขาหา มาได้นั้น ล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น แต่ก็ยึดถือคติว่า ไม่ฆ่าสิ่งที่ ตัวเองไม่อยากกิน” การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อตามล่าหาวัตถุดิบจึงเริ่มต้นขึ้น… Toriko The Movie 2 – Bishokushin no Special Menu โทริโกะ เมนูพิเศษของเหล่านักล่าอาหาร

ดูหนัง Toriko The Movie 2 – Bishokushin no Special Menu โทริโกะ เมนูพิเศษของเหล่านักล่าอาหาร HD พากษ์ไทย


Loading the player...